FreeNAS

Mounta ett snapshot utav en zvol ifrån FreeNAS i ESXi 6.5

Nyligen fick jag problem med att jag inte längre kunde logga in med den gamla Vsphere klienten (C#) mot ESXi-labbet längre.
Och eftersom den nya ”vSphere Host client” inte erbjuder stöd för att lägga till en ny datastore med samma UUID som man har kunnat göra med den gamla C# klienten så kunde jag inte längre mounta mina iSCSI snapshots. Det går fortfarande lösa men det krävs att man loggar in via SSH och kör lite kommandon innan man kan komma åt sina snapshot igen.

Börja med att skapa en klon utav det snapshotet du vill kunna mounta i FreeNAS. Skapa en iSCSI utdelning precis som om det är vilken vanlig zvol som helst. Hoppa in i ESXi och se till så att du kan se utdelningen under ”storage devices”.
Logga in på ESXi maskinen via SSH och kör följande:
esxcfg-volume -l
Leta efter VMFS UUID/label: 5889cf71-3d2594f6-ed47-0025903cdba4/zvol_datastore_name
Kör esxcfg-volume -r zvol_datastore_name för att generera en ny identitet som inte är identisk med din tidigare disk. Detta gör det möjligt att kunna hitta ditt snapshot under ”datastores” precis som vanligt.
Via den nya webbaserade klienten kan du nu se din klon och nå filerna du vill återställa. Ligger filerna i en ”.vmdk”-fil, virtuell disk så kopiera över filen till valfri datastore och lägg till den virtuella disken i en maskin du vill använda för att kunna komma åt filerna lagrade på disken.