OBS: Arbete pågår!

OBS: Arbete pågår!

Rom byggdes inte på en dag. IT-Schill har inga fasta mål att sträva efter eller någon deadline då den måste vara klar. Faktum är att jag aldrig tror det kommer finnas något som är färdigt på denna sida, någonsin. IT-Schill…